بودن در زمان حال و شادمانی درونی

تمرین حضور

لحظه حضور

هنگامی که   به طور کامل حضور یابید

گذشته نیروی خود را از دست می دهد آنگاه قلمروی وجود که

 توسط ذهن پنهان شده بود گشوده می شود .ناگهان سکونی عظیم

و والا در درون شما پدید می آید . احساس آرامش ژرف و بی انتها

درون آن آرامش نشاطی عظیم نهفته است و در درون آن نشاط عشق

نهفته است.

نشان ندادن هیچ گونه مقاومتی در برابر زندگی  به معنای واقع بودن

 در حالت وقا ر٫ راحتی وسبکی است.

به گیاهان و حیوانات بنگرید و اجازه دهید آنها پذیرش آنچه هست

و تسلیم حال را به شما بیاموزند.اجازه دهید آنها بودن را به شما بیاموزند.

احساس کنید که شفاف شده اید ٫ درست مانند آن که بدن شما سخت و جامد نیست.

اکنون بگذارید که صدا یا هر چه که موجب واکنش منفی می شود از میان شما عبور

 کند و با دیواری محکم در درونتان برخورد نکند.

اگر یک نفر مطلبی به قصد آزار یا توهین به شما گفت به جای پیمودن مسیر

 نا آگاهانه واکنش منفی و انجام اقداماتی نظیر حمله٫ دفاعِ یا پس کشیدن ٫

اجازه دهید سخنان آن شخص فقط از میان شما عبور کند.هیچ مقاومتی

 نکنید٫ درست مانند آن که کسی وجود ندارد که ندارد که آزار ببیند.

به این ترتیب شما آسیب ناپذیر می شوید.

More from بودن در زمان حال و شادمانی درونی

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن گردشـــی در کوچــه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بد بینی خود را شکسـت علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت عشق اسطرلاب اسرار خداستe من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام درد … read more

نوری در درون تو می درخشد این نور همواره در درون تو بوده ، اما به آن نمی نگریستی ! به آن پشت کرده بودی ، از این روست که در تاریکی به سر می بردی، زیرا #تاریکی را خودت می آفرینی … read more

مراقبه(مدیتیشن) مراقبه یعنی کاملاً آگاه بودن بر کلماتی که استفاده می‌کنید، ژست‌هایی که می‌گیرید، شیوهٔ صحبت کردن‌تان، نحوهٔ غذا خوردنتان و چگونگی تعامل با دیگران هنگامی که دارید راه می‌روید، در اتوبوس هستید، در دفتر کارتان مشغول کار هستید یا … read more

خود را بپذیریم هرکس ما را نپذیرد برایمان مهم نیست

این نکته‌ای زیباست که باید درک شود. کسی به شما توهینی می‌کند، این اهانت معنایی ندارد مگر این که تو خود آن را بپذیری. تا زمانی که آن را به خود نگیری بی‌معناست، یک همهمه است، با تو کاری ندارد. … read more

راهکارهایى براى درمان عدم تعادل هاى خود

راهکارهایى براى درمان عدم تعادل هاى خود همه ى ما ممکنه در یک فعالیت بدنى یا ذهنى از تعادل خارج باشیم،چند راهکار مفید براى رسیدن به تعادل ١.به محض افتادن در آن چند لحظه توقف کنید و به خودمون بگیم … read more