معرفی کتاب

بصیرت دهم

“حیوانات سطح آگاهی و توقعات ما را منعکس میکنند.اگر تعالی روح و ادراک ما کم باشد،حیوانات تنها در کنار ما،اعمال زیست محیطی همیشگی خود را انجام خواهند داد.هنگامی که یک زیست شناس بدبین رفتار حیوانات را تا حد غریزه بدون … read more

انرژی مثبت

۱۳۸۷ انرژی مثبت اثر جودیت اورلف مرکز انرژی هر کس مانند یک گل است.درحضور بعضی از افراد شکفته می شودو در حضور عده ای دیگر بسته می شود.وقتی به طورمشخص امواج منفی رااحساس می کنید به راحتی می توانید آن … read more

کتاب معجزه عشق

خلاصه ای کوتاه از کتاب .                             ( معجزه عشق الهی )  محبت بزرگترین راز کامیابی است . در باره قانونی که نویسنده برای (( گشودن گره ها )) یافته بود، چنین گفت : (( هرگاه فردی را می بینیم که … read more

قدرت یک زن

کتاب قدرت یک زن         نویسنده :لوییز ال هی            مترجم :علی اصغر شجاعی خودتان را دوست بدارید و به زندگیتان عشق بورزید ! دردرون شما ، زنی هوشمند ، پرتوان ، پویا ، مستعد ، امیدوار ، سرزنده ، بیدار و … read more

سررشتهء زندگی خودرادردست گیرید.

اثر وین دایر . ترجمهء محمدرضاآل یاسین . انتشارات هامون. این کتاب برای افرادی به رشتهء تحریر درآمده است که مایلند خودکفا باشند و مسوءلیت زندگی خویش را به طور کامل به عهده گیرند .کسانی که می خواهند خودشان تصمیم بگیرند … read more

کتاب قانون توانگری

از آسمان طلا می‌بارد! اولین بار که این جمله را در این کتاب خواندم به نظرم جمله زیبا و پر مفهومی آمد و مرا به تعمق واداشت که آیا واقعا از آسمان طلا می‌بارد؟! اگر به واقع از آسمان طلا … read more

کتاب گفتگو با خدا

  به تو تجربه خارق العاده ای را مژده می دهم تو میتوانی با خدا گفتگو کنی…   این بزرگترین حماسه بشری با این جمله اغاز می شود.  نیل دونالد والش (Neale Donald Walsch) که با نام نیل مارشال ـ والش … read more

معرفی کتاب

کتاب از دولت عشق این کتاب که بارها تجدید چاپ شده،اولین بار در سال۱۹۶۶ توسط Unity school of Christianity منتشر شد. دارای ۷ بخش: معجزه ی عشق، راه کامیابی خود را دوست بدارید، قدرت رستاخیز بخش عشق، شیوه ی ویژه … read more

معرفی کتاب

عنوان کتاب : اعتیاد ،ازسبب شناسی تا درمان نویسنده : دکتر محمد رضا سرگلزایی روانپزشک کلینیک افق تاریخ انتشار: چاپ اول ۱۳۸۶ چاپ دوم ۱۳۸۸ ناشر : نشر قطره ۰۲۱۸۸۹۵۶۵۳۷ بها : ۱۸۰۰۰ ریال         read more