معرفی کتاب

معرفی کتاب

 عنوان کتاب : شخصیت سالم مجموعه روان و زندگی نویسنده : دکتر محمد رضا سرگلزایی روانپزشک کلینیک افق تاریخ انتشار: چاپ دوم ۱۳۸۷ ناشر : نشر قطره ۰۲۱۸۸۹۷۳۳۵۳     read more

معرفی کتاب زنان توانمند

این کتاب نوشته لوییز ال.هی می باشد.ذر این کتاب تصریح میکند وقتی ما در مقام زن -مشتاق تغییر حیطه درونمان و زمین خودمان باشیم-آنگاه در سطح وسیع تر در زندگی عمل خواهیم کرد.هدف ان است که همه زنان خود شیفتگی … read more