تازه های یوگا

یوگا نیدرا

به نام خدا یوگا نیدرا یا خواب یوگی آیا تاکنون”خواب یوگی” را تجربه کرده اید؟ اگر پاسخ مثبت است، به نظر شما آیا خواب یوگی نیز مانند خواب طبیعی یک تجربه عمومی است؟ در جریان خواب طبیعی بدن و ذهن … read more

یوگی کیست؟

یوگی کیست؟ یوگی کسی است که وجود خودرا فتح کند . کسی است که آرامش درونی اورا سرما و گرما ، اندوه و شادی ، احترام و توهین نتواند بر هم زند . کسی که هستی اش بر شخصییت عالی … read more

یوگا چیست ؟

یوگا واژه ای است سانسکریت به معنای وصل کردن .وصل کردن ذهن به جسم، احساسات به منطق و وصل کردن توجه به عمل. یوگا به معنای واقعی خودش یک ورزش است. ورزش یعنی ورز آوردن، آماده کردن. یوگا ورزش کاملی … read more