درباره چاکرا ها بيشتر بدانيد یوسف سلطانلو دانشجوی دکترای دندانپزشکی

مي دانيد 7 مركز انرژي « چاكرا» در بدن شما وجود دارد؟
هر انساني نيروي بالقوه اي براي كامل بودن در خود دارد. نيروي شگفت انگيز و فريبنده أي كه اعجاز خلقت محسوب مي شود. نام ديگر اين نيروي بالقوه «چاكرا» مي باشد. چاكراها انرژي حياتي را از محيط اطراف و از كيهان مي گيرند و آنها را به امواج مورد نياز نقاط مختلف بدن تبديل مي كنند. علاوه بر اين آنها انرژي را به اطرافشان پخش مي كنند. توسط اين سيتسم انرژي، انسان نهايتا در حوزة‌ تبادل دايم انرژي با كيهان و دنيا و انسان هاي ديگر است.
طبق دست نوشته هاي قديمي 88000 چاكرا در بدن هر يك از ما وجود دارد و به ندرت مي توان نقطه أي در بدن انسان پيدا كرد كه در برابر دريافت و انتقال يا تغيير دادن انرژي ها حساس نباشد. فقط حدود 40 چاكراي فرعي وجود دارد كه مهمترين آنها در طحال، پشت گردن، كف دست ها و كف پاها قرار دارند. اما تقسيم بندي ديگري هم براي تعداد چاكراها وجود دارد كه مي گويند چاكراهي مهم در بدن انسان 7 تا مي باشند كه دائما در حال چرخش به سر مي برند. چرخش چاكراها در مردان به سمت راست (در جهت عقربه هاي ساعت) و در زنان به سمت چپ مي باشد. وقتي درمانگران مي خواهند چاكرايي را تقويت كنند مي توانند در جهت چرخش چاكراها كار درمان را انجام دهند. مثلا در رايحه درماني مي توان مواد معطر را به صورت دوراني در جهت چرخش چاكراها حركت داد يا اگر با سنگ هاي قيمتي مي خواهيد روي چاكراها تأثير بگذاريد باز مي توانيد جهت چرخش چاكراها را در نظر داشته باشيد.

دو راه براي آزاد کردن چاکراها
اما دو راه اساسي مؤثر براي آزاد كردن چاكراها وجود دارد، راه اول اين است كه چاكراها را در معرض انرژي هايي قرار دهيم كه با هر يك از آنها ساختاري هماهنگ دارد. چاكرا با امواج طبيعي از قفل ها آزاد مي شود، اين چنين انرژي مي تواند در رنگ هاي شاد و ساده، در جواهرات،‌ صداها و روغن هاي خاصي پيدا شود. وقتي انرژي هاي سد شده در چاكراها به اين طريق آزاد مي شوند، در درون احساس عميق سرور، آرامش و روشني مي كنيم.

چاکراي اول را بشناسيم
چاكراي اول در جايي بين مقعد و اندام تناسبي قرار دارد،‌ با دنبالچه مرتبط است و به طرف زمين باز مي شود.
چاكراي اول ما را به دنياي فيزيكي وصل مي كند. انرژي هاي كيهاني را به بدن فيزيكي و سطح مادي بدن مي فرستد. آنهايي كه موفق به گشودن اين چاكرا شده اند حيات بر روي كرة‌زمين را كاملا قبول دارند و به وجود فيزيكي شان پاسخ مثبت مي دهند و براي زندگي كردن آمادگي دارند و هماهنگ با نيروهاي مادي عمل مي كنند. رنگ اين چاكرا قرمز است. قرمز رنگ انرژي و فعاليتي است كه از هستة‌ دروني سياره ما بيرون مي زند و به ما ثبات دنيوي مي دهد. در عين حال انرژي لازم را براي ابراز وجود خلاق مي دهد. چيني ها معتقدند اين چاكرا جايگاه اصلي ناخودآگاه جمعي است و از طريق اين چاكرا مي توان به دانش انباشته شدة‌ ناخودآگاه جمعي دست يافت. براي حفظ تعادل دروني،‌اين چاكرا بايد هماهنگ با چاكراهاي ديگر عمل كند

تست چاکراي اول
چگونه مي توان فهميد كه چاكراي اول فعال تر از بقية چاكراهاست؟
اگر در شرايط غيرعادي استرس و يا شوك چاكراي اول به اندازة‌ كافي كار نكند،‌ احساس عدم تعادل خواهيد كرد يا انگار فرش از زير پايتان كشيده شود،‌ در حالي كه محكم ايستاده ايد و حتي ممكن است دچار شكم روش بشويد. از طرف ديگر اگر چاكراي اول بيش از حد كار كند، ممكن است در شرايط غيرعادي از كوره در برويد و عصباني و پرخاشگر شويد

عملکرد ناموزون چاکراي اول
باعث مي شود كه افكارو اعمال تان عمدتا حول محور مالكيت هاي مادي و آسايش خاطر دور بزند و در مسايل احساسي و هيجاني مثل غذاي خوب و ساير اميال بدني دچار افراط خواهيد شد. شما مي خواهيد هر كاري كه دلتان خواست انجام دهيد بدون آن كه به نتيجه اش فكر كنيد و در عين حال دستيابي به آنها برايتان مشكل است. تمايل زيادي براي حفظ فاصله و امنيت داريد. در سطح فيزيكي اغلب با يبوست مزاج و اضافه وزن رو به رو هستيد. كسي كه چاكراي اول او عملكرد ناموزني دارد بيشتر به فكر رفع نيازهاي شخصي خود بوده و نسبت به خواسته هاي ديگران به طور ناخودآگاه بي توجه است. خشم و از كوره در رفتن مكانيزم دفاعي است كه معمولا به هنگام احساس عدم امنيت بييشتر مورد استفادة‌ اين افراد قرار مي گيرد. دنيا براي اين افراد جايي است كه بايد مورد استفادة بشر قرار بگيرد،‌ از اين رو در اين روزها سوء استفاده از منابع طبيعي و از بين بردن تعادل طبيعي زمين دال بر اختلال عملكرد چاكراي ريشة‌ اكثر جمعيت دنياست.
افرادي كه دائما دچا رترديد و دودلي مي شوند با كم كاري اين چاكرا روبه رو هستند. در اغلب اوقات زندگي را هم چون بار سنگيني احساس مي كنند و به جاي لذت بردن اكثر مواقع در آرزوي راه آسان و كم دردسر براي زندگي هستند

موسيقي درماني و رايحه درماني چاکراي اول
موسيقي درماني چاكراي اول:
مناسب ترين موزيك براي فعال كردن چاكراي ريشه موسيقي است كه ريتم يكنواخت و مؤكدي دارد.
به منظور هماهنگ كردن چاكراي اول، از صداهاي طبيعت مي توانيد بهره بگيريد و اگر به اصل آن دسترسي نداريد مي توانيد از نوارهاي ضبط شده از صداي طبيعت گوش دهيد.
رايحه درماني:
پودر ميخك: روغن ميخك كمك مي كند تا گره هاي انرژي هاي درون چاكراي اول باز شود

پاکسازي چاکراي اول
چگونه مي توان چاكراي اول را پاكسازي كرد؟
مشاهدة‌ رنگ قرمز آتشين خورشيد به هنگام طلوع و غروب و يا تابش طلوع وغروب باعث مي شود كه چاكراي اول احيا و هماهنگ شده و فضاي بسته و محدود درون آن را باز مي كند. نشستن بر روي خاك و بوي خاك را نفس كشيدن تأثير بسيار خوبي بر چاكراي اول خواهد داشت. رنگ قرمز رنگي است كه به شما شور و شهامت و سرزندگي مي بخشد. اگر اين رنگ قرمز با سايه اي از رنگ آبي آميخته شود، به شما كمك خواهد كرد تا عشق هب دنيا با انرژي روحاني در وجودتان تلفيق شود. اگر كسي عمدتا از راه چاكراي اول زندگي كند به بيشترين زمان خواب نياز دارد كه حدود ده تا دوازده ساعت است و طرز خوابيدنش ترجيحا به روي شكم است.

چاکراي دوم
چاكراي دوم بالاي اندام تناسلي قرار دارد و به استخوان خاجي وصل است و مركز احساسات نخستين تصفيه نشده، انرژي جنسي و خلاقيت مي باشد. عملكرد هماهنگ چاكراي دوم باعث مي شود كه در ارتباط با ديگران خصوصا در برابر جنس مخالف رفتاري طبيعي داشته باشيد و جريان انرژي خلاق حيات را در درون بدن و روان ذهن تان جاري احساس كنيد. اين هماهنگي باعث مي شود كه نه تنها در زندگي خودتان كه براي ديگران نيز انگيزه ايجاد كنيد

عملکرد ناهماهنگ چاکراي دوم
بدكار كردن چاكراي دوم معمولا در سن بلوغ به وجود مي آيد. بيدار شدن انرژي هاي جنسي بي ثباتي ايجاد مي كند و والدين و مربيان به ندرت توانايي آموزش درست به جوان ها را دارند كه چگونه اين انرژي را كنترل كنند. غالبا كمبود محبت و نوازش كه ريشه در دوران كودكي دارد ممكن است بعدا به نفي يا سركوب اميال جنسي منتهي شود، در نتيجه انرژي جنسي در را ه نامناسب، خود را نشان مي دهد. اغلب با زياده روي در رابطة جنسي، خيال پردازي و يا سركوب اميال كه گاه گاه به صورت طغيان انرژي اتفاق مي افتد و هم چنين ممكن است به حالتي شبيه به اعتياد به مواد مخدر درآيد، مشاهده مي شود. در اينجا انرژي جنسي درست شناخته نشده و در جهت غلط به كار برده مي شود.

پاکسازي چاکراي دوم
مهتاب و تماشا يا لمس آب هاي زلال خارج از شهر چاكراي دوم را فعال مي كند. ماه به خصوص در زمان بدر كامل احساسات شما را زنده مي كند و باعث مي شود تا پيام هاي روح تان را از راه تجسم و روياهايتان بگيريد. مشاهدة‌ آب هاي زلال طبيعي و يا غوطه ور شدن در آن يا نوشيدن جرعه أي از آب چشمه در پاكسازي و تزكيه روح به شما كمك مي كند و باعث آزاد شدن احساسات تان از گرفتگي ها و گره ها مي شود به اين معنا كه نيروي حيات مجددا مي تواند آزادانه در درون تان جاري شود. اگر بتوانيد مشاهدة‌ ماه و لمس اب را همزمان تلفيق كنيد اثر آن بر روي چاكراي دوم چشمگير خواهد بود

موسيقي درماني رنگ درماني رايحه درماني چاکراي دوم
موسيقي درماني
هرنوع موزيك كه شادي و سرور ايجاد مي كند براي فعال كردن چاكراي دوم مناسب است. براي آرام كردن و يا هماهنگ ساختن انرژي چاكراي دوم مي توانيد به صداي پرندگان،‌ صداي جريان آب ،‌ حتي نواي شرشر يك چشمه يا فوارة‌ كوچك در منزل يا خارج از منزل گوش دهيد.
رنگ درماني
رنگ نارنجي روشن چاكراي دوم را فعال مي كند. اين رنگ عزت نفس را تقويت كرده و باعث افزايش نشاط مي شود.
رايحه درماني
روغن چوب صندل در تعالي رابطة‌ دو عاشق به سطح معنوي مؤثر است. علاوه بر اين باعث تلفيق انرژي هاي معنوي در تمام سطوح فكر، احساس و عمل مي شود.

چاکراي سوم
تقريبا دو انگشت بالاي ناف جايگاه چاكراي سوم است. اگر اين چاكرا هماهنگ كار كند شما مي توانيد خود را كاملا باور كنيد و هم چنين به احساس ديگران و ويژگي هاي شخصيتي آنها احترام بگذاريد.
وقتي چاكراي سوم درست كار نكند مي خواهيد همه چيز طبق خواسته هاي شما انجام شود، دوست داريد دنياي درون و بيرون را كنترل كنيد با اين وجود از درون ناآرام و ناراضي هستيد. كم كاري چاكراي سوم شما را مأيوس و نااميد مي كند.
اگر طرز خوابيدن شما به پشت و حدود 8 – 7 ساعت باشد جاكراي سوم شما فعال مي باشد.

فعال کردن چاکراي سوم
رنگ طلايي نور خورشيد خصوصيات چاكراي سوم شما را تقويت مي كند. تماشاي مزرعه اي از گندم هاي رسيده در زير نور خورشيد نيز چنين اثري دارد. براي رهايي از غم به گل آفتابگردان نگاه كنيد.
رنگ درماني
رنگ زرد روشن چاكراي سوم را فعال مي كند، به افكار و اعصاب ما نيرو مي دهد و حتي ممكن است ارتباط با ديگران را افزايش دهد. احساس خستگي دروني با رنگ زرد برطرف شده و باعث فعال شدن و تحرك شما مي شود.
رايجه درماني
روغن اسطوخودوس چاكراي سوم را متعادل ساخته و اثر آرام بخش بر روي بيقراري اين چاكرا دارد.

چاکراي چهارم
اين چاكرا در وسط قفسة سينه هم سطح با قلب قرار دارد . چاكراي قلب جايگاه عميق ترين و پر شورترين احساسات عاشقانة ماست.
اگر اين چاكرا درست كار نكند دائما مي خواهيد در خدمت ديگران باشيد و سخاوتمندانه عمل كنيد بدون آن كه حقيقتا به سرچشمة عشق وصل باشيد. هميشه در ازاي «عشقي» كه مي دهيد انتظار سپاس و قدرداني داريد. مهر و محبت ديگران شما را شرمنده مي كند و شايد احساس مي كنيد كه به عشق ديگران نيازي نداريد.
اگر چاكراي قلب كاملا بسته باشد علايم خود را با سردي،‌ بي تفاوتي و سنگدلي نشان مي دهيد.
كساني كه چاكراي قلب فعالي دارند معمولا به سمت چپ و حدود 5 تا 6 ساعت در شب مي خوابند.

فعال کردن چاکراي چهارم
فعال كردن چاكراي قلب
پياده روي آرام در فضاي سبز، چاكراي قلب را هماهنگ مي كند. هر دانة‌ شكوفه حامل پيامي از عشق و شعف پاك است به اين شكوفه ها مخصوصا به گل هاي صورتي رنگ نگاه كنيد تا چاكراي قلب شما سالم بماند. آسمان صورتي با ابرهاي لطيف به قلب شما روشنايي مي بخشد. موسيقي كلاسيك و آهنگ هاي عرفاني اثر پاك كننده بر اين چاكرا دارد.

رنگ درماني و رايحه درماني چاکراي چهارم
رنگ درماني
رنگ سبز جنگل ها چاكراي قلب را هماهنگ مي كند. استفاده از رنگ صورتي حتي در ملحفه و روبالشي باعث مي شود احساس عشق و مهرباني در شما بيدار شده و شادي كودكانه اي به بار بياورد.
رايحه درماني
عطر گل سرخ امواج عاشقانه و ملايمي به چاكراي قلب وارد مي كند و باعث مي شود كه قدرت عشق در شما تقويت شود.

چاکراي پنجم
چاكراي پنجم بين حفرة گردن و حنجره قرار دارد. مركز ظرفيت بيان، ارتباط و الهام انسان است. ارتباط برقرار كردن در زندگي شخصي عمدتا از راه صحبت كردن و همين طور با حركت صورت مي گيرد كه مربوط به اين چاكرا مي باشد.
اگر اين چاكرا هماهنگ كار كند مي توانيد كاملا ساكت بمانيد و از صميم قلب به ديگران گوش داده و حرف هايشان را درك كنيد. گفتارتان خلاق و پرشور بوده و در عين حال كاملا واضح است. صداي شما پرطنين و خوش آهنگ است. وقتي با مشكل يا مخالفتي روبه رو مي شويد با خودتان صادق باقي خواهيد ماند و مي توانيد اگر بخواهيد «نه» بگوييد. نظر ديگران هم نمي تواند شما را تحت تأثير قرار دهد يا فريب دهد.
اگر چاكراي پنجم هماهنگ كار نكند كلامتان خشن، بي ادبانه، سرد و جدي است. صدايتان نسبتا بلند و كلام تان فاقد معناي عميق است. اگر چاكراي پنجم فعال باشد 4 تا 5 ساعت خواب در شب به طرف راست و چپ به طور متناوب مي خوابيد.
كاركرد ناهماهنگ چاكراي پنجم باعث مي شود كه عده اي از قدرت بيان شان براي گول زدن ديگري سوء استفاده كنند.
كم كاري چاكراي پنجم باعث خجالتي شدن، ساكت بودن و دورن گرايي مي شود. در اين صورت وقتي صحبت مي كنيد فقط در مورد چيزهاي كم اهميت زندگي بيروني تان حرف مي زنيد.
فعال کردن چاکراي پنجم
نور آبي و شفاف آسمان صاف چاكراي پنجم را هماهنگ مي كند براي جذب کامل رنگ آبي آسمان، روي زمين دراز بكشيد و رلكس باشيد، و وجود دروني تان را رو به گستردگي لايتناهي افلاك باز كنيد.
انعكاس آسمان آبي بر آب و صداي آرام امواج شما را از عواطف و احساسات نهفته تان و اين كه به شما چه مي خواهند بگويند آگاه مي سازد.
رنگ درماني
رنگ آبي روشن كم رنگ به چاكراي گلو اختصاص دارد. اين رنگ آرامش مي آفريند و بينش روحاني شما را باز مي كند.
رايحه درماني
رايحة‌ تند مريم گلي امواج شفا را به طرف «مركز تكلم» مي فرستد و چاكراي گلو را از انقباض رها مي كند.
اكاليپتوس چاكراي پنجم را باز و پاك مي كند. امواج آن ما را بر روي صداي درون باز مي كند و به شيوة‌ ارتباطمان سادگي و بي ريايي مي بخشد.

چاکراي ششم
چاكراي ششم در فاصلة‌ يك انگشت بالاي پل بيني در وسط پيشاني قرار دارد كه جايگاه نيروهاي ذهني متعال، تشخيص ، حافظه و ارادة‌ ماست.
درك شهودي و روش بيني مخصوص اين چاكراست. عملكرد هماهنگ اين چاكرا باعث مي شود كه ذهني فعال و كل نگرانه داشته باشيد. توجه به حقايق اسرار آميز نيز به اين چاكرا مربوط مي شود.
كسي كه چاكراي ششم در او عملكرد ناهماهنگي دارد، بيش از حد روي حوزة‌ عقل پافشاري مي كند و تصميمات زندگي اش منحصرا با عقل و منطق صورت مي گيرد . اين افراد تنها چيزهايي را قبول مي كنند كه ذهن شان بتواند درك كند و به آساني قرباني تكبر روشنكفرانة‌ خود مي شوند.
كم كاري چاكراي ششم باعث مي شود كه تنها حقيقتي را ببينيد و باور كنيد كه در جها ن بيرون قابل ديدن باشد. در اين صورت حقايق روحاني را رد كرده و افكار پريشان و آشفته اي خواهيد داشت. كساني كه خيلي فراموش كار بوده و بينايي ضعيفي دارند اغلب چاكراي ششمشان كم كار است. اشخاصي كه 4 ساعت به حالت خواب و بيدار هستند چاكراي ششم شان فعال است.

فعال کردن چاکراي ششم
تماشاي آسمان آبي پررنگ و پر ستارة‌ شب چاكراي ششم را فعال مي كند.
رنگ درماني
بنفش روشن اثر پاك كننده و باز كننده بر روي چاكراي ششم دارد. به ذهن عمق و روشني مي بخشد و حواس را تقويت مي كند و همين طور آنها را بر روي سطوح لطيف ادراك باز مي كند.
رايحه درماني
رايحة‌ نشاط آور نعنا گره هاي چاكراي ششم را باز مي كند و كمك مي كند تا شخص از قالب هاي افكار محدود رها شده و قدرت تمركز را زياد مي كند.
رايحة ياسمن ذهن را بر روي تجسم و تصويري كه حامل پيامي از حقيقت عميق تر است باز مي كند

چاکراي هفتم
چاكراي هفتم در وسط سر در بالاترين نقطه قرار دارد. اين چاكرا با تمام رنگ هاي رنگين كمان مي درخشد اما رنگ غالب آن بنفش پررنگ است. اينجا جايي است كه انگار در خانة‌ خود هستيم و يگانگي با اصل الهي ازلي را تجربه مي كنيم.
جالب است بدانيد كه گره اي به آن معنا در چاكراي هفتم وجود ندارد. صرفا دامنه باز بودن آن مي تواند كم يا زياد باشد.
وقتي رشد چاكراي هفتم ا فزايش مي يابد در مي يابيد كه دنياي مادي هيچ چيز نيست و به علت يگانگي با هستي الهي همه چيز در درون شما وجود دارد.
در اين زمينه جالب است كه توجه داشته باشيد ملاج كودك در سن 9 تا 24 ماهگي اول زندگي اش باز باقي مي ماند. در طول اين دورة‌ اولية‌ زندگي روي زمين طفل در آگاهي و وحدت كامل به سر مي برد.
اگر اين چاكرا كاملا باز نباشد احساس نبود اطمينان، بي هدفي و بيهودگي و ترس از مرگ اغلب به سراغ تان مي آيد. شايد براي كنترل اين احساسات منفي سعي كنيد كه براي فرار از آنها به فعاليت زياد پناه ببريد يا زير بار مسؤوليت

هاي جديد برويد براي اين كه خود را مهم و محق جلوه دهيد. كسي كه چاكرا هفتم كاملا بازي دارد خواب ندارد و هميشه نيمه بيدار است.

پاکسازي وفعال کردن چاکراي هفتم
زماني را تنها در قلة‌ كوهي بلند گذراندن بهترين راه براي كمك به باز كردن چاكراي هفتم است. به دليل اين كه در آنجا از دغدغه هاي زميني تان دور هستيد و مي توانيد از مسايل زندگي شخصي خود رها شده و با نزديك شدن به آسمان احساس بيكرانگي كنيد.
موسيقي درماني
بهترين موزيك براي چاكراي هفتم سكوت است. در اين وضعيت تمام وجودمان بيدار شده و پذيراي صداي الهي مي شويم.
رنگ درماني
رنگ سفيد شامل تمام رنگ هاي طيف است. سطوح مختلف زندگي را با وحدت متعالي تلفيق كرده و روح ما را براي دانش، سلامتي و نور الهي باز مي كند.
رايحه درماني
رايحة‌ كندر اثر حيات بخشي بر روي ذهن و روان دارد و پاك كنندة‌ محيط است. با اين رايحه زندگي روزمره در وضعيت موجود كمرنگ شده، اعتقادات مذهبي عميق تر شده و روح ظرفي مشتاق براي نور الهي مي شود.

اثر ترس بر چاکراها
در ابتداي مطلب گفته شد كه انسان به طور بالقوه توانايي كامل شدن را به طور دروني دارد اما بدن فيزيكي و ذهن به اطلاعاتي كه صرفا از راه حواس دريافت مي كنند،‌ اعتماد دارند و اين نيروي بالقوة‌ دروني الهي به فراموشي سپرده مي شود. پيامد اين موضوع تجربة‌ بسياري از ترسهاست. احساس تكامل دروني و امنيت را در زندگي از دست داديم و شروع كرديم به جستجوي آن در دنياي اطراف، اما بارها از تلاش خود براي پيدا كردن تكامل نااميد شديم. در اين روند فراموش كرديم كه ما هيچ وقت نابود نمي شويم و مرگ صرفا يك تغيير شكل بيروني است. فرار از ترس و باز يافتن حس گمشدة‌ يگانگي هدف تمام راه هاي روحاني در شرق و غرب است. چاكراهاي بدن انسان نسبت به ترس بسيار آسيب پذ يرند و ترس باعث مي شود انرژي نتواند آزادانه در آنها جريان پيدا كند و همين مانع تأمين نيازهاي مختلف بدن مي شود.
تجربة جدايي،‌ تنهايي، ترس و مرگ باعث مي شود كه در دنياي بيرون از خود به جستجوي آن چيزي باشيم كه مي توانيم فقط در هستة‌ مركز ي وجودمان پيدا كنيم اما به جاي آن خود را به عشق و شناخت ديگران، حواس فيزيكي و موفقيت و تملك هاي مادي وابسته مني كنيم. به جاي پربار كردن زندگي خود اين چيزها ضرورت مي شود تا با آنها خلاء وجود خود را پر كنيم. اگر آنها را ا ز دست بدهيم ناگهان با پوچي مواجه مي شويم. وقتي انسان فراموش مي كند كه در هستي الهي همگي بخش هايي از ديگري هستيم، به جاي عشق به انسان هاي اطرافمان شروع مي كنيم به اين كه آنها را رقيب يا حتي دشمن خود مي بينيم. نهايتا به اين احساس مي رسيم كه بايد از خود محافظت كنيم و از اشخاص يا شرايط خاصي دوري كنيم و از دادن اطلاعاتي كه صميميت ايجاد مي كند خودداري مي كنيم. براي اين كه از درگير شدن دوري كنيم آنتن هاي خود را جمع مي كنيم و به دنبال آن انقباض و گرفتگي در چاكراها به وجود مي آيد.
به همين دليل انرژي ها نمي توانند به شكل اصلي خود ساطع شوند تغيير شكل داده و از مانع به نحوي به بيرون پراكنده و تخليه مي شوند و به صورت هاي قوي و غالبا به شكل احساسات منفي و يا به طور اغراق آميز نياز به فعاليت جلوه مي كنند.

About دکتر سلطانلو

یوسف سلطانلو دانشجوی دکترای دندانپزشکی قزوین و فارغ التحصیل تکنسین پرتز دندان دانشگاه تهران . عاشق روانشناسی: مدرس ان ال پی .خواب آگاهانه و هوش مدرن .تند خوانی و تقویت حافظه. ای اف تی کنترل فشار بدون دارو. رهای از افسردگی.کاهش وزن.کنترل ام اس.فراموشی خاطرات تلخ.بالا بردن اعتماد به نفس و.... محقق در ضمینه درمان ام اس و درد های مفاصل با نیش زنبور عسل مدرس ماساژشیاتسو مدرس rebt اموزش 504 لغت در 3 جلسه برای دانشجویان و علاقه مندان به زبان با روش نوین تضمینی تنها مدرس خواب آگاهانه در ایران و خاورمیانه مدرس زبان بدن و زبان نوزادان مدرس بیوریتم و یی چینگ. پیشگویی از آینده مدرس تائو وآرامش جسم و روح مدرس بین المللی یوگا خنده مدیر اجرایی شکستن رکورد خندیدن دست جمعی در دنیا در شهر قزوین عضو انجمن مهندسی بافت در دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی آموزش هیپنوتیزم به زبان ساده شاید باورنکنید اما درمان بی خوابی، معالجه حالات اضطراب، درمان حالات هیجانی ، درمان وسواس، درمان انواع ناتوانی ها و مشكلات جنسی و..بسیاری بیماریهای روحی .کاهش وزن و جسمی دیگر با هیپنوتیزم امکان پذیر است! شاگرد استاد بزرگ هیپنو و مترجم بیش از 100 جلد کتاب دکتر رضا جمالیان انتخاب 3 دوره جز دانشجوی فعال ایران موسس یوگای خنده در استان قزوین و نویسنده که کتابم درایران چاپ شد

14 comments on “درباره چاکرا ها بيشتر بدانيد یوسف سلطانلو دانشجوی دکترای دندانپزشکی

 1. باسلام من تازه باتون اشنا شدم خواهش میکنم کمکم کنیدخیلی داغون شدم بعدازدواجم

 2. باسلام من تازه باتون اشنا شدم خواهش میکنم کمکم کنیدچطورمیتونم باتون مشاوره کنم

  • آدرس مطب را در سایت گذاشتم وقتی زنگ زدین حتما یادآوری کنین که نوبت برای دکتر خالقی می خواهین

   • من مادر خانه دار هستم و خدا را شکر میکنم که با سایت شما اشنا شدم و از خداوند سپاسگذارم

 3. سلام نمیدونم شما که در مورد چاکرا حرف میزنید ایا میدونید که باز شدن چاکرا تنها عشقش حرکت در سیرو سلوک ملکوتی ونزدیکی به خداوند ودرک وفهم دنیا از دیده بصیرت میباشد شما که باید توجه به ادمیان مینگری و سعی داری که از درون و بیرون فرد همزان اگاه باشی و سردرگمی که راه خود را چند بخش کرده ای و میخای به یک بخش کلی که نتیجه فکر تو است برسی غزای خورشتی و خانگی که ترجیه میدادی جای خود را به غزای اماده داده و فکر بیش از حد تو را ازورده رو کرده و علامتی که مادر زادی در دست خود داری نشانه خوش یومی توسط اما سردرگمی این یکی از حرکات چاکرا میباشد

 4. سلام دکتر سلطانلو موردی د رارتباط با چاکرای قلب برام پیش اومده شما در این مورد اطلاعات دارید برام تفضیرش کنید ؟اگه جواب + هست برام میل کنید ممنون

 5. با سلام خدمت دکتر من چند وقتیست خود هیپنوتیزم کار میکنم ولی به جای اینگه تاثیر خوبی داشته یاشه چاکرای بین دو ابروی من دارد فعال میشود و سر در د خفیفی با ان همراه هستش و چاکرای قلب من هم حالت افسردی به من دست داده چیکار کنم که این حالتها در من نباشد ممنون میشم راهنماییم کنید من قبلا تجربه بیداری کندالینی هم داشتم وبه صورت منفی که زندگیم را به جهنم تبدیل کرده بود

  • لطفا کل این کار ها را کنار بگذارید وقتی راه حلی جواب نمیده ز راه حل های تکراری که جواب نمیده استفاده نکنید،مطالعه مطالب سایت و نگاه کردن کانال گنج حضور به شما کمک می کنه.

  • با سلام ; چجوری میشه چاکرا ششم فعال بشه ؟ چه مدت زمان نیاز هست؟ اینکه میگن باید ۴ ساعت حالت خواب و بیدار باشی که فعال بشه یعنی چی؟؟

 6. عالی بود,من چندساله که مطمعنم کسی داره باچاکراهام ورمیره باتأثیرذهنش ازفاصله دور,چیکارکنم تاازدستش رهابشم؟توروخداکمکم کنید,تمام توانموگرفته,هیچ انرژیی مثل قبل ندارم,یدفعه تخلیه میکنه انرژیمو,واقعأموندم چیکارکنم,توروخداکمکم کنیدتادوباره انرژی سابقم روبدست بیارم,ممنون

 7. Pingback: 7 دلیل برای این که بیشتر سراغ دندانپزشک خود را بگیرید – آموزش سایت سازی

 8. Pingback: آن ھاتاوی بازیگر برندہ اسکار - دیدچه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *