هوش هیجانی و رمز ارتباط موفق و در نتیجه زندگی موفق و آرامش درونی

سه پسر 12 ساله برای شرکت در کلاس ورزش به سوی زمین فوتبال می روند .دوپسر درشت اندام درحال مسخره کردن یکی ازآن سه نفر که کمی چاق تر است ،پشت سر او راه می روند.

یکی از پسرها باصدایی تمسخرآمیز وتحقیرآمیز رو به پسرچاق می گوید:”توهم می خواهی فوتبال بازی کنی؟”

باتوجه به روحیهء بچه هادراین سن وسال ، معمولا درچنین لحظه ای کار به دعوا ونزاع می کشد. پسر چاق دریک لحظه چشمهارا می بندد وگویی خودرا برای رویارویی آماده می کند ، نفس عمیقی می کشد وبه طرف دو پسر پشت سرش بر می گردد وبا صدایی آرام و جدی می گوید :

“بله می خواهم بازی کنم ،ولی چندان پیشرفتی ندارم .” بعداز مکثی کوتاه ادامه می دهد :”اما توی هنر عالی هستم ،هرچه بخواهی می توانم به راحتی طراحی کنم…”

و بعد خطاب به همان پسر می گوید: “ولی تو واقعا خوب فوتبال بازی می کنی! من هم دوست دارم یک روز مثل تو بازی کنم.شاید اگر به تلاشم ادامه دهم ، بازی ام کمی بهتر شود.”
در این هنگام، پسر دوم که تمسخر خودرا بی جواب می بیند ، با لحنی دوستانه می گوید :”راستش چندان هم بد بازی نمی کنی .شاید بتوانم کمکت کنم تا بازی ات بهترشود.”

این گفتگو نمایشی ماهرانه از هوش اجتماعی را نشان می دهد. برخوردی که می توانست به راحتی به نزاع ختم شود ، اکنون به دوستی بدل شد !

پسر چاق نه با روش هیجانی مخصوص بچه های خردسال ، بلکه با روشی حساب شده و مدبرانه در کشمکش پنهان مغزها توانست از پس موقعیت بحرانی برآید.

وی باحفظ آرامش در برابر وسوسه طرف مقابل برای کشاندن او به سوی خشم مقاومت کرد و در عوض توانست حالت هیجانی اورا به سمت روحیه ای آرام و دوستانه جلب کند .

تغییر شرایط مشترک روحی دو پسر از حالت خصمانه به دوستانه نمودی عالی از نرمش عصبی و هوش فوق العاده در روابط اجتماعی است .

“هوش اجتماعی ” ،دانیل گلمن ، ترجمه حمیدرضابلوچ

3 comments on “هوش هیجانی و رمز ارتباط موفق و در نتیجه زندگی موفق و آرامش درونی

  1. I would love to be able to do this for my husband, but he is one of those men who retreats so into himself, that when he's stressed out, he's not the least bit interested in sex. He shuts me out physically, mentally, and emotionally (except when he lashes out). I don't know how to help him when he's like that, because whatever I do, all I get is a smile and a "maybe lar.oe&qutt;

  2. کاش ما هم می توانستیم در چنین موقعیت هایی و رویارویی با این شرایط اینگونه عکس العمل داشته باشیم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *