پاور پونت یونگ

jung asli

تهیه کننده:فاطمه خالقی

منابع:منابع:
۱- کارل گوستاویونگ/ محمود سلطانیه/ انسان و سمبولهایش/ دوم ۱۳۷۸، تهران جامی
۲- انسان در جست‌وجوی هویت خویشتن/ کارل گوستاویونگ/ محمود بهفروزی/ تهران: گلبان ۱۳۸۰
با تشکر از استاد عزیزم دکتر سرگلزایی که من را با یونگ آشنا کرد و انصافا از اساتید خارجی هم هیپنو آنالیز را بهتر آموزش می دهد و به نظر من تنها کسی است در ایران که تسلط کافی در هیپنو آنالیز دارند.

 منبع: Journal of Religion and Health, Vol. 45, No. 3 (Fall, 2006), pp. 346-358 Freud, A. (1969). Research at the Hampstead child-therapy clinic and other papers. New
York: International Universities Press.
Freud, S. (1961). Beyond the pleasure principle. (J. Strachey, Trans.). New York: W. W.
Norton. (Original work published 1920)
Freud, S. (1989). The Freud reader. New York: W. W. Norton.
Freud, S. (1999). The interpretation of dreams (J. Crick, Trans.). Oxford, England:Oxford University Press. (Original work published 1899 References
:Jung, C. G. (1954). Analytical psychology and education. In H. Read (Ed.). The collected works of C. G. Jung (R. F. C. Hull, Trans.) (Vol. 8, pp. 63-132). Princeton, NJ:
Princeton University Press. (Original work published 1926)
Jung, C. G. (1964).Man and his symbols. New York: Doubleday.Jung, C. G. (1966). The practical use of dream-analysis. In H. Read (Ed.).The collected works of C. G. Jung (R. F. C. Hull, Trans.) (2nd ed., Vol. 16, pp. 139-162).
Jung, C. G. (1968). Analytical psychology: Its theory & practice: The Tavistock lecture. collected works of C. G. Jung(R. F. C. Hull, Trans.) (Vol. 9i, pp. 290-354). works of C. G. Jung Princeton, NJ: Princeton University Press. (Original work published 1934)
Jung, C. G. (1969). General aspects of dream psychology. In H. Read (Ed).The collected (R. F. C. Hull, Trans.) (2nd ed., Vol. 8, pp. 237-280). rinceton, NJ: Princeton University Press. (Original work published 1916)
Jung, C. G. (1969). On the nature of dreams. In H. Read (Ed.).The collected works of C. G. Jung (R. F. C. Hull, Trans.) (Vol. 8, pp. 281-297). Princeton, NJ: Princeton C. G. Jung (R. F. C. Hull, Trans.) (2nd ed., Vol. 8, pp. 243-251). Princeton, NJ:University Press. (Original work published 1948)
Jung, C. G. (1970). Psychoanalysis and neurosis. In H. Read (d.). Princeton University Press. (Original work published 1916) Jung, C. G. (1974). Dreams (R. F. C. Hull, Trans.). New York: MJF Books.
Jung, C. G. (1989). Memories, dreams, reflections. (R. Winston & C. Winston, Trans.).
Jung, C. G. (1995). Dream analysis: Part I: Notes of the seminar given in 1928-1930 (W. McGuire, Ed.).
—————————————————–

About خالقی

مدیر و صاحب امتیاز سایت زنان توانمند، هیپنوتیزور،ردانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی ،مدرس دانشگاه ،عضو انجمن علمی هیپنوتیزم آمریکا ،دارای مدرک مسترینگ اریکسونی و عضوانجمن روانشناسی سلامت وعضو انجمن روانشناسی اجتماعی ،عضو انجمن روانشناسی ایران ، نویسنده ی کتاب تاثیر شادمانی و آرمیدگی در اختلالات جنسی ،محقق در زمینه ی شادمانی درونی و معنویت درمانی ،مربی یوگاو مربی یوگای خنده ودارای چندین سال سابقه ی مدیریت گروه درمانی و توانمند کردن زنان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *